Wat ik geloof.

Strategisch advies en preventie van geschillen

De beste winkelketen of het grootste banknetwerk kan niet in alles en overal uitblinken. Hetzelfde geldt voor advocatenkantoren of adviesbureaus. Mijn obsessie met klanttevredenheid, het vermijden van belangenconflicten en het beheersen van de kosten, in combinatie met de creativiteit en flexibiliteit die steeds meer van de bedrijfswereld wordt gevraagd, heeft mij ertoe gebracht mijzelf te organiseren als oplossingsdeskundige. DELACOLLETTE bv is dus een nichekantoor dat de talenten en energie van de beste advocaten, cijferdeskundigen en strategische adviseurs mobiliseert in het belang van de cliënten van wie ik de belangen verdedig en voor wie ik soms ook spreek.

Conseil stratégique et prévention des litiges

Fusies & Overnames
Overdracht van ondernemingen

Ik adviseer mijn cliënten op het gebied van fusies en overnames, bedrijfsoverdrachten en toegang tot de kapitaalmarkten. Om dit te doen, mobiliseer ik, indien nodig, erkende experts in hun vakgebied en bouw ik multidisciplinaire teams op maat.

Strategisch advies
Onderhandelingen over overeenkomsten
Preventie van rechtszaken

Mijn ervaring als bedrijfsleider en directeur in internationale groepen die toonaangevend zijn in hun sector heeft mij in staat gesteld om mijn "tweetaligheid" te ontwikkelen als een gelijktijdige beoefenaar van de talen van het bedrijfsleven en het recht. Dit vertaalt zich in strategische coaching en hulp bij de onderhandelingen over alle zakelijke overeenkomsten. Soms wordt mij ook gevraagd om als bestuurder of commissaris te fungeren.