Assembleur
van oplossingen

Welkom op mijn site. Mijn aanpak wordt geleid door een overtuiging en een methode. De overtuiging: bijna elke situatie vraagt om een veelzijdige en dus transdisciplinaire oplossing. De methode: het mobiliseren van de talenten, wie ze ook zijn, die in staat zijn om de oplossingen samen te stellen die het best zijn aangepast aan de behoeften van mijn klanten. Maar mijn inzet is ook een kwestie van creativiteit. En passie voor de zakenwereld.
Telefoon
+32 (0) 475 230 789
E-mail
contact@delacollette.be
Kantoor adres
Generaal Lemanstraat 24
1040 Etterbeek

Yves Delacollette

Erkende bemiddelaar

Ik ben geaccrediteerd door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) en help de partijen om via onderhandelingen tot een oplossing van hun conflict te komen.

Bemiddelaar en onderhandelaar

Ik heb ervoor gekozen om onder alle omstandigheden de voorkeur te geven aan een minnelijke schikking van conflicten, en daarom grijp ik vaak in als bemiddelaar en onderhandelaar.

Advocaat en raadsman

Mijn rol als advocaat richt zich op het onderhandelen van strategische overeenkomsten (fusies & overnames, commerciële overeenkomsten) en het adviseren over alternatieve geschillenbeslechting: arbitrage, bemiddeling, verzoening.

Arbiter

Ik treed op als co-arbiter, hetzij in ad hoc arbitrages, hetzij in het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI).
Yves Delacollette

Diensten

Alternatieve geschillenbeslechting

Ik treed op als erkende bemiddelaar en arbiter in alle geschillen tussen Belgische of internationale ondernemingen, tussen aandeelhouders of partners, in erfeniszaken en in het algemeen in burgerlijke en handelszaken. Als advocaat adviseer en begeleid ik mijn cliënten bij bemiddeling, verzoening, onderhandeling en arbitrage.

Fusies & Overnames
Overdracht van ondernemingen

Ik adviseer mijn cliënten op het gebied van fusies en overnames, bedrijfsoverdrachten en toegang tot de kapitaalmarkten. Om dit te doen, mobiliseer ik, indien nodig, erkende experts in hun vakgebied en bouw ik multidisciplinaire teams op maat.

Gerechtelijke geschillenbeslechting

Assembleur van oplossingen betekent in mijn ogen assembleur van teams. Afhankelijk van de behoeften van mijn cliënten en de problemen die zich voordoen, werk ik in teams met de meest gerenommeerde advocaten in het Belgische en internationale recht. Ik organiseer en coördineer de verdediging of gerechtelijke stappen van mijn cliënten als en wanneer de wet moet worden gezegd.

Strategisch advies
Onderhandelingen over overeenkomsten
Preventie van rechtszaken

Mijn ervaring als bedrijfsleider en directeur in internationale groepen die toonaangevend zijn in hun sector heeft mij in staat gesteld om mijn "tweetaligheid" te ontwikkelen als een gelijktijdige beoefenaar van de talen van het bedrijfsleven en het recht. Dit vertaalt zich in strategische coaching en begeleiding bij de onderhandeling van alle zakelijke overeenkomsten. Soms wordt mij ook gevraagd om als bestuurder of commissaris te fungeren.

OM MEER TE WETEN TE KOMEN...

Mijn missie ?

Om u te helpen bij het vinden van een snelle, vertrouwelijke en kosteneffectieve onderhandelde oplossing voor elk conflict.

Contacteer mij: contact@delacollette.be

Blog & Publicaties