Yves Delacollette

Erkende bemiddelaar

Ik ben geaccrediteerd door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) en help de partijen om via onderhandelingen tot een oplossing van hun conflict te komen. Ik kom tussen op verzoek van bMediation of van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI) waarvan ik lid ben, of bij beslissing van een rechtbank. En natuurlijk ook op gezamenlijk verzoek van de partijen zelf of hun advocaten. Ik ben meestal gemandateerd bij geschillen tussen aandeelhouders en/of vennootschappen, bij fusies en overdrachten van vennootschappen, bij erfopvolgingen, bij geschillen over distributiecontracten of in verband met intellectuele eigendom, zowel in België als internationaal. Deze rol van bemiddelaar wordt geregeld door het Gerechtelijk Wetboek en is onderworpen aan de ethische controle van het FBC.

Bemiddelaar en onderhandelaar

Ik heb ervoor gekozen om onder alle omstandigheden de voorkeur te geven aan een minnelijke schikking van conflicten, en daarom grijp ik vaak in als bemiddelaar. In tegenstelling tot de bemiddelaar, van wie niet wordt verwacht dat hij een oplossing voorstelt, maar dat hij de partijen helpt bij het vinden van een oplossing, neem ik als verzoener initiatieven op basis van mijn beroepservaring en mijn "tweetaligheid" die hier wordt gezien als mijn gelijktijdige praktijk van de talen van het bedrijfsleven en het recht. Ik treed ook op als medeconsiliator of onderhandelaar die de cliënt vertegenwoordigt bij het zoeken naar een onderhandelde oplossing met de onderhandelaars van de andere partijen in het conflict.

Advocaat en raadsman in alternatieve geschillenbeslechting

Ik ben geen "paleisadvocaat", d.w.z. een rechtszaaladvocaat, hoewel ik veel werk als een team met gerenommeerde advocaten voor de juridische verdediging van mijn cliënten wier geschil moet worden opgelost in de rechtbank of arbitrage. Mijn rol als advocaat richt zich dan ook op het onderhandelen van strategische overeenkomsten (fusies & overnames, commerciële overeenkomsten) en het adviseren over alternatieve geschillenbeslechting: arbitrage, bemiddeling, verzoening. De (internationale) wereld van het Belgische bedrijfsleven is mijn natuurlijke speeltuin.

Arbiter

Ik treed op als mede-arbiter die door een partij in arbitrages is aangesteld. Het lijkt erop dat mijn uitgebreide ervaring in de Belgische en Europese financiële sector wordt gewaardeerd als aanvulling op het driekoppige scheidsgerecht. Ik ben sinds 2018 lid van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI).

Consulaire rechter

In juni 2020 benoemd tot consulaire rechter bij de Ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant.

Waar ik vandaan kom.

Na mijn afstuderen in de rechten aan de UCLouvain (1982) heb ik managementfuncties bekleed bij toonaangevende internationale groepen in hun activiteitssectoren, waaronder 20 jaar (1990-2009) als bestuurder van verschillende Europese dochterondernemingen van de groep Crédit Lyonnais (nu de groep Crédit Agricole) en als voorzitter van het Directiecomité van Belgische en Franse dochterondernemingen van de groep Deutsche Bank.

Als actieve investeerder, aandeelhouder-partner en bestuurder in verschillende ondernemingen naar Belgisch en buitenlands recht, met activiteiten in Europa, Azië en het Midden-Oosten, heb ik groepen en ondernemingen van verschillende culturen en grootte geadviseerd en geleid in uiteenlopende sectoren zoals banken en verzekeringen, transport, distributie, digitale marketing, voedselverwerking, vastgoed en de creatieve industrie (2009-2018).

Samen met andere deskundigen heb ik de Belgische regering (2010-2012) geadviseerd bij het toezicht op en het herstel van de financiële sector na de bankcrisis.

Ik werk samen met gerenommeerde advocatenkantoren en ben betrokken bij grote rechtszaken en onderhandel over contracten van commerciële en strategische aard (M&A, joint ventures, fondsenwerving, enz.).

Gedurende mijn hele carrière ben ik blijven trainen, met name op de Wharton School, Universiteit van Pennsylvania (20023). In het bijzonder heb ik mij gespecialiseerd in onderhandelingen en alternatieve geschillenbeslechting (arbitrage en bemiddeling).

Sinds 2018 ben ik erkende civiel- en commercieel bemiddelaar, advocaat en arbiter. Ik ben lid van bMEDIATION en CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie). Sinds 1 juni 2020 ben ik consulair rechter bij de bedrijfsrechtbank van Waals-Brabant.

Franstalig door geboorte spreek en werk ik vloeiend in het Engels en Nederlands.

Yves Delacollette